image/svg+xml

Hírek

Területfejlesztés – aktualitások

A közelmúltban történt változásokról, fejlesztésekről itt tájékozódhatnak.

  • A telekalakítási eljárás folyamata lezárult, a telkek, utak megosztása, valamint azok tulajdonjogi bejegyzése megtörtént, így a lakótelkek tulajdoni lapjai, térképkivonatai lekérhetőek;

  • A vízi közművek (ivóvíz ellátás, szennyvíz hálózat és a termálvíz kiépítés) engedélyezési eljárás folyamata megkezdődött, a vízjogi létesítési engedélyek kiadása után indulnak a kivitelezési munkák;

  • Az elektromos hálózat (villamosenergia ellátás, közvilágítási hálózat, légvezeték kiváltása földkábelre) engedélyezési eljárása szintén elindult, a vezetékjogi engedélyek kiadása, valamint a vízi közművek elhelyezése után indulnak az elektromos hálózat kivitelezési munkái;

  • A távközlési szolgáltatás alépítmény hálózatának tervei elkészültek, jelenleg ennek engedélyezési folyamata zajlik;

  • Megtörtént a terület részletes geodéziai felmérése, ami alapján készülnek a tervezett beruházás úthálózatának útépítési tervei;

  • A lakópark „bejáratához” tervezett kapuépítmény építési engedélyét kiadta az építésügyi hatóság, így hamarosan indulhat a kivitelezése;

  • Az úthálózat kitűzése lesz a következő folyamat, majd az utak nyomvonaláról a föld leszedése (humuszolása), a közművek kivitelezési munkáinak előkészítése.